Literatura

Człowiek – sól ziemi

Autor opracowania: Nadieżda Siemionowa   To książka o stworzonej przez Nadieżdę Siemionową Szkole Zdrowia „Nadzieja”. Program Szkoły Zdrowia został w całości opracowany i opatentowany przez autorkę

Czytaj więcej