Xu Weian, Shpak Zoryana, Li Jiawian, Han Hongyan, Suzhou, Moskwa 2019